Directieve Therapie

Het geven van aanwijzingen door de therapeut is een van de belangrijke kenmerken van directieve therapie evenals de grote actiegerichtheid en het werken aan concrete doelen. Directieve therapie probeert in een beperkt aantal gesprekken op een praktische manier psychische klachten aan te pakken. Directieve therapie past goed werkende technieken uit verschillende therapievormen toe.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen die onbeantwoord zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.