Het verwijzen van een patient

Als huisarts of bedrijfsarts kunt u een patiënt direct doorverwijzen. U kunt dit doen middels het meegeven van een verwijsbrief (op papier) aan cliënt. Daarnaast is er de mogelijkheid om door te verwijzen via zorgdomein.

Mocht u willen overleggen over een mogelijke doorverwijzing of aanvullende informatie willen geven voorafgaand aan een verwijzing, dan kunt u contact opnemen middels 0318-220408 of 06-47497933 (IC). Aanvullende informatie over een cliënt wordt zeer gewaardeerd evenals een overleg met u of uw POH-GGZ.

Indien u een patiënt/cliënt wilt doorverwijzen naar Psychologenpraktijk Ede, dan is hiervoor een geldige verwijsbrief nodig. Dit geldt in elk geval voor zorg die valt in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Aan een verwijsbrief worden verschillende eisen gesteld, op basis van wetgeving van de NZa en eisen gesteld door de zorgverzekeraars. U kunt hier een zowel conceptbrief downloaden, waarin voldaan is aan de diverse eisen die aan een verwijsbrief gesteld worden als een overzicht van de eisen die gesteld worden aan een verwijsbrief.

Psychologenpaktijk Ede is aangesloten bij Cenzo. Deze organisatie heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen die onbeantwoord zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.