Rationeel Emotieve Therapie

Rationeel Emotieve Therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij de gedachten en overtuigingen die iemand heeft getoetst worden. Hierbij wordt zowel gekeken of een gedachte helpend is voor iemand als of deze realistisch is. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat hoe iemand denkt over een bepaalde situatie bepalend is in de gevoelens die iemand vervolgens ervaart evenals het gedrag dat hierop volgt. Doel van de behandeling is het loslaten van belemmerende en niet-realistische gedachten en deze vervangen door helpende en realistische gedachten.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen die onbeantwoord zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.