UW PSYCHOLOOG IN EDE

PSYCHOLOGENPRAKTIJK
EDE

Over ons

Psychologenpraktijk Ede biedt psychologische hulpverlening aan (jong)volwassenen vanaf 18 jaar. U kunt bij mij terecht voor behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Deze zorg is kortdurend en klachtgericht en bedoeld voor lichte tot matige psychische klachten. Iedereen is uniek en behandelingen worden dan ook zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en uw situatie. Ik werk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en ga graag samen met u binnen dit kader op zoek naar wat passend is bij uw klachten, uw hulpvraag en uw wensen.

Wachttijd

Helaas is de wachtlijst momenteel gesloten voor nieuwe aanmeldingen

Contact

Klik hieronder voor de contactgegevens en het contactformulier

Testimonials

Onze cliënten aan het woord. Maakt u kennis met de praktijk door de testimonials geschreven door oud-cliënten

Wij bieden psychologische behandelingen voor onder meer

 • Somberheid, depressieve gevoelens
 • Angst of paniek
  • Klachten na een traumatische ervaring
  • Sociale angst
  • Spanningsklachten, burnout
  • Slaapproblemen
  • Werkproblemen
  • Terugkerende gedachten
  • Onverklaarde lichamelijke klachten
  • Onzekerheid
  • Studieproblemen
  • Assertiviteitsklachten
  • Dwangklachten
  • Piekeren
  • Problemen bij het verwerken van ziekte of verlies
  • Identiteitsvragen
  • Angst voor ziekte of dood

  Keurmerk basis ggz

  Psychologenpraktijk Ede is in het bezit van het keurmerk basisggz. Het Keurmerk is een eenduidig keurmerk voor kwaliteit in de GBGGZ. Zorgaanbieders laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de zorg van hun cliënten. Het gaat hierbij om thema’s als cliëntgericht handelen, transparantie en innovatie.

  Cenzo centraal netwerk psychologen

  sychologenpraktijk Ede is aangesloten bij Cenzo, Centraal netwerk Psychologen.

  Cenzo is een franchiseorganisatie binnen de GGZ, met een landelijke netwerk aan psychologen. Cenzo biedt sinds 1994 ondersteuning aan zelfstandig gevestigde psychologen bij het uitoefenen van hun eigen praktijk. Zij zorgen onder meer voor: contracten met zorgverzekeraars, een elektronisch patiëntendossier, de financiële afhandeling van sessies die hebben plaatsgevonden, trainingen en intervisies. Op deze wijze heb ik de handen vrij om u zo goed mogelijke zorg te bieden!

  Nip nederlands instituut van psychologen

  Psychologenpraktijk Ede is lid van het Nederlands Instituut voor psychologen, het NIP.  Zij zijn de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Het NIP zet zich in voor de belangen van psychologen en hun cliënten, door het bewaken van professionele normen, het versterken van de positie van psychologen en het ondersteunen van psychologen in hun beroepsuitoefening.