Behandelvormen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een therapie die wij regelmatig aanbieden aan onze cliënten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze therapievorm voor diverse psychische klachten de meeste geschikte behandelvorm is. Daarnaast biedt het veelal duidelijke handvatten.

Cognitieve gedragstherapie legt een verband tussen de gedachten die iemand heeft, zijn of haar gevoelens en zijn of haar gedrag. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt gekeken naar de gedachten die iemand heeft, welke van invloed zijn op zowel gevoelens als gedragingen. Deze gedachten worden op gestructureerde wijze getoetst; therapeut en cliënt onderzoeken samen de manier van denken van cliënt en zoeken samen naar een realistische wijze van denken.

Ook wordt gekeken naar de gedragsmatige kant, waarbij gekeken wordt naar onwenselijk gedrag en in welke situaties dit gedrag plaatsvindt. Samen wordt vervolgens gekeken naar beter passende gedragspatronen, waar cliënt wel tevreden over is.

Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt regelmatig gebruik gemaakt van registraties, of formulieren of huiswerkopdrachten.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve therapie die onder meer kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.

EMDR kan worden toegepast wanneer iemand last blijft houden van gedachten, beelden of nachtmerries aan een schokkende gebeurtenis die hij of zij heeft meegemaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een verkeersongeval, seksueel geweld of een overval. Mensen bij wie dit het geval is voelen zich vaak in het heden kwetsbaarder en onveiliger dan zij zouden wensen en nodig achten. Vaak gaan deze klachten gepaard met het zoveel mogelijk willen vermijden om aan een gebeurtenis te denken, spanningsklachten (en daardoor bijvoorbeeld slecht doorslapen) en sneller schrikken.

Door middel van EMDR neemt de kracht en de emotionele lading van een nare herinnering af, waardoor iemand zich minder naar voelt als hij of zij aan de gebeurtenis terugdenkt. Bij een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis zijn enkele sessies meestal voldoende om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Mocht u meer informatie wensen over EMDR, dan kunt u hier klikken voor een filmpje met uitleg over EMDR. Mocht uit intake blijken dat EMDR voor u geïndiceerd is en mocht het uw voorkeur hebben qua behandeling, dan ontvangt u hierover aanvullende uitleg.

Rationeel emotieve therapie (RET)

Rationeel Emotieve Therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij de gedachten en overtuigingen die iemand heeft getoetst worden. Hierbij wordt zowel gekeken of een gedachte helpend is voor iemand als of deze realistisch is. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat hoe iemand denkt over een bepaalde situatie bepalend is in de gevoelens die iemand vervolgens ervaart evenals het gedrag dat hierop volgt. Doel van de behandeling is het loslaten van belemmerende en niet-realistische gedachten en deze vervangen door helpende en realistische gedachten.

Mindfulness

Mindfulness wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’ (Kabat-Zinn, 1991).Deze definitie verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn ten aanzien van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de omgeving op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is. Onderdelen die gebruikt kunnen worden tijdens een behandeling zijn aandachtsgerichtheid, ontspannings- en ademhalingsoefeningen en lichaamsgerichte meditatie (zoals de bodyscan).