Vergoeding

Zorgverzekeraars

Vergoeding behandeling:

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar, indien;

  1. Er moet sprake zijn van een stoornis zoals opgenomen in de DSM-5, er moet sprake zijn van zorg die onder de verzekerbaar gestelde zorg valt.
  2. U dient voorafgaand aan de behandeling een verwijsbrief te overhandigen, die is uitgeschreven door de verwijzend arts.
    Op deze verwijsbrief moet tenminste de volgende gegevens vermeld staan:
  • Gegevens verwijzend arts inclusief AGB-code;
  • Gegevens cliënt (NAW, geboortedatum., BSN);
  • Het vermoeden van een psychische stoornis;
  • Gerichte verwijzing naar de Basis GGZ;
  • Handtekening verwijzend arts;
  • Datum verwijzing, deze moet gedateerd zijn van voor startdatum behandeling.

Uitzonderingen

Zorg gericht op het behandelen van lichtere psychische klachten, arbeidsgerelateerde klachten, relatieproblemen, burn-out maakt geen onderdeel uit van de verzekerde GGZ en wordt niet vergoed.

Hoeveel sessies worden vergoed door uw zorgverzekeraar, hangt onder meer af van de ernst en de duur van uw klachten. Maximaal worden ongeveer 12 sessies van 45 minuten vergoed.

Tarief indien u zelf wilt bekostigen

Vanwege de grootte van de praktijk is ervoor gekozen om behandelingen zonder verwijsbrief en/of zonder overlegmogelijkheden met de huisarts niet aan te gaan. Indien na de diagnostiekfase blijkt dat uw behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar en u zelf deze sessies wilt bekostigen, dan is daarvoor het tarief €105,-.

Zorgverzekeraars

Op Caresq (EUCare Aevitae), ASR en ONVZ na zijn er contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten voor 2024, zie hiervoor de website van Cenzo. Cenzo zal de sessies direct declareren bij uw zorgverzekeraar. Hierdoor betaalt u alleen het eigen risico. Dit bestaat uit het verplichte eigen risico van €385,00 plus eventueel een verhoging die u zelf vrijwillig hebt afgesloten bij uw zorgverzekering. Het verplicht eigen risico geldt per kalenderjaar.

Het zorgprestatiemodel

De zorg en de lengte van de behandeling die nodig is, wordt bepaald op basis van de zorgvraagzwaarte. Dit wordt tijdens de intakefase bepaald door de psycholoog.

In het ZPM wordt er gedeclareerd per sessie of verrichting. Het tarief van de sessie of verrichting wordt mede bepaald door de duur van de sessie, de aard van de sessie en de expertise van de betrokken behandelaar. Deze tarieven zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraars. Mocht u hier meer over willen lezen, dan kunt u deze brochure downloaden.

Uw verantwoordelijkheid

Ondanks het feit dat wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, wijzen wij u erop dat het uw verzekering betreft en alleen u verantwoordelijk bent voor de voorwaarden die in uw zorgverzekering vermeld staan. Controleer daarom altijd vooraf bij uw zorgverzekering of de zorg wordt vergoed. Geef daarbij duidelijk aan dat u voornemens bent een behandeling te starten bij Cenzo (en niet alleen de naam van uw psycholoog noemen). Via de naam Cenzo kan uw zorgverzekeraar achterhalen dat er een contract met hen is afgesloten.

Indien u hier een vraag over heeft kunt u contact opnemen met Cenzo via T. 020 – 344 50 46.

No show beleid

Indien u verhinderd bent voor een afspraak kunt u dit doorgeven via cliëntenlogin of telefonisch. Van afspraken die niet 24 uur van te voren (telefonisch of schriftelijk) zijn geannuleerd worden de kosten bij u in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekeraar of werkgever.