Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich bij Psychologenpraktijk aanmelden via het aanmeldformulier op de website of telefonisch. Let op: u kunt zich alleen aanmelden indien u een passende verwijsbrief heeft van de huisarts. Daarnaast kan uw huisarts u aanmelden door een verwijsbrief te sturen via zorgdomein. Ik neem dan binnen enkele werkdagen telefonisch contact met u op voor een screeningsgesprek en met u een eerste afspraak in te plannen. De aanmeldwachttijd staat vermeld op de website.

Screening

Na uw aanmelding zal er telefonisch contact met u opgenomen worden om met u te bespreken wat uw aanmeldreden is en wat uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling zijn. Het doel van screenen is om samen met u te bekijken of uw aanmelding passend is binnen de basis GGZ en bij ons, om zodoende de kans te vergroten dat u niet onnodig op de wachtlijst staat.

Intake

Gedurende het intakegesprek krijgt u de mogelijkheid om te vertellen wat voor u de reden is om u bij mij aan te melden, van welke klachten u last heeft, wat uw visie hierop is en wat u vindt dat doel van de behandeling zou moeten zijn. Uiteraard breng ik al deze vragen samen met u in kaart om te komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie en aanpak. Meestal zijn er twee gesprekken nodig om uw klachten goed in kaart te brengen en met u af te spreken met welke behandelwijze welke behandeldoelen bereikt zullen worden. Mocht u het prettig vinden om iemand mee te nemen naar het intakegesprek, dan is deze persoon van harte welkom.

Het streven van behandeling is om u zover te begeleiden als nodig. Dat houdt meestal in dat er sprake is van een duidelijke klachtenvermindering en dat we er vertrouwen hebben dat u op eigen kracht en met de handvatten die u aangereikt zijn, kunt komen tot verdere klachtvermindering.

Indien uw klachten te complex blijken voor behandeling binnen de basisggz, wordt u terugverwezen naar de huisarts voor een doorverwijzing naar de specialistische GGZ. Mocht er geen sprake zijn van een classificatie die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan wordt u ofwel terugverwezen naar de huisarts voor behandeling bij de poh-ggz of u kunt kiezen voor een particulier traject dat u zelf dient te bekostigen.

Behandelproducten

Indien er sprake is van een vergoede classificatie die behandelbaar is binnen de basisGGZ, wordt er op basis van de aard en de ernst van de klachten gekeken welke vergoeding mogelijk is door de zorgverzekeraar. De GBGGZ bestaat uit de volgende zorgtrajecten:

  • Kort (maximaal 294 minuten, directe en indirecte tijd)
  • Middellang (maximaal 495 minuten, directe en indirecte tijd)
  • Intensief (maximaal 750 minuten, directe en indirecte tijd)
  • Onvolledig behandeltraject (maximaal 120 minuten, directe en indirecte tijd, geldt bij onjuiste verwijzing)

Aan het einde van het intakegesprek worden met u afspraken gemaakt voor één of meerdere vervolgsessies. U kunt op elk gewenst moment de sessie en de behandeling beëindigen. Het overeenkomstige zorgtraject zal dan worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Behandelsessies

De behandeling vindt direct aansluitend aan de intake plaats; er zit geen wachttijd tussen intake en vervolgsessies. Evenals het intakegesprek duren behandelsessies 45 minuten. Samen met u wordt gekeken wat de frequentie van deze sessies zal zijn; wekelijks, eens in de twee weken of eens in de drie weken. Tijdens deze sessies wordt met u samengewerkt om de behandeldoelen te bereiken. Hiervoor wordt een actieve inzet van u verwacht tussen de sessies door, aangezien uw inzet van grote invloed is op het uiteindelijke behandelresultaat. U kunt hierbij denken aan klachtregistraties, cognitieve therapie, exposure in vivo of gedragsexperimenten en e-health.

Evaluaties

Tijdens de sessies zal met regelmaat geëvalueerd worden om samen te beoordelen of de geboden behandeling leidt tot klachtafname. Uiteraard wordt uw mening gevraagd en er kunnen hierbij klachtgerichte vragenlijsten ingezet worden.

Afronding

Tijdens een afrondende behandelsessie wordt samen met u geëvalueerd in welke mate u klachtvermindering ervaart en in welke mate u afdoende mogelijkheden ervaart om zelfstandig verder aan het verminderen van klachten of gedragsbehoud te werken. Samen met u kan hiervoor een terugvalpreventieplan worden opgezet. De behandeling dient zo kort als kan en zo lang als moet te zijn en wordt in principe altijd in overleg met u afgerond.