Cenzo

Cenzo

Sinds 2015 ben ik aangesloten bij Cenzo, Centraal Netwerk Zorg. Cenzo is een franchiseorganisatie binnen de GGZ, met een landelijke netwerk aan psychologen. Cenzo biedt sinds 1994 ondersteuning aan zelfstandig gevestigde psychologen bij het uitoefenen van hun eigen praktijk. Zij zorgen onder meer voor: contracten met zorgverzekeraars, een elektronisch patiëntendossier, de financiële afhandeling van sessies die hebben plaatsgevonden, trainingen en intervisies. Op deze wijze heb ik de handen vrij om u zo goed mogelijke zorg te bieden!

U zult merken dat ik Cenzo in de arm heb genomen om mij te ontlasten op het moment dat wij een datum voor een intake hebben afgesproken. U krijgt vervolgens van Cenzo een uitnodiging om in te loggen in het klantenportaal. Bij beëindiging van de behandeling ontvangt u van hen een klanttevredenheidsvragenlijst. Indien u wenst, kunt u contact opnemen met Cenzo via Cenzo B.V. – Psychologische zorg – Mental coaching (centraalnetwerkzorg.nl).