Contact

Wachttijd

Voor een intakegesprek en voor behandeling bij Psychologenpraktijk Ede gelden de volgende wachttijden:

Helaas is er momenteel sprake van een aanmeldstop. U kunt niet op een wachtlijst geplaatst worden. 

Bovengenoemde wachttijd geldt per 27 mei 2024.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Uw patiënt verwijzen

Als huisarts kunt u een patiënt direct doorverwijzen. U kunt dit doen via Zorgdomein of door het meegeven van een verwijsbrief (op papier) aan cliënt.

Mocht u willen overleggen over een mogelijke doorverwijzing of aanvullende informatie willen geven voorafgaand aan een verwijzing, dan kunt u contact opnemen via 0318-220408. Aanvullende informatie over uw patiënt waarderen wij. Wij overleggen graag met u of met uw POH-GGZ.

Als u een patiënt wilt doorverwijzen naar Psychologenpraktijk Ede, dan is hiervoor een geldige verwijsbrief nodig. Dit geldt in elk geval voor zorg die valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Aan een verwijsbrief worden verschillende eisen gesteld door de NZa en de zorgverzekeraars.

Aan de volgende cliënten kunnen wij helaas geen zorg bieden:

  • Crisisgevoelige cliënten. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts.
  • Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis.
  • Cliënten met verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen of seksualiteit).
  • Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag.
  • Cliënten met een (ernstige) persoonlijkheidsstoornis.
  • Cliënten met een psychotische stoornis.
  • Cliënten met ernstige eetproblematiek
  • Cliënten met ernstige stemmingsstoornissen, zoals een bipolaire stoornis.
  • Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands

Verzoek tot het plannen van een intakegesprek

Wij nemen telefonisch contact met u op indien u een afspraak wenst te maken. Dit is echter alleen mogelijk indien u een passende verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts. Daarnaast vragen wij u voorafgaand aan het invullen van onderstaand formulier de wachttijd te controleren. Een verzoek tot het plannen van een intakegesprek kan alleen indien de wachtlijst geopend is.

Contactformulier

Indien u vragen heeft, kunt u onderstaand contactformulier invullen, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Indien u zich wilt aanmelden, is dat enkel mogelijk indien u een passende verwijsbrief heeft ontvangen en indien de wachtlijst geopend is. Ik verzoek u in dat geval voorafgaand aan het invullen van onderstaand formulier de wachttijd te controleren.

U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek indien uw huisarts u verwezen heeft naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ, BGGZ). Informatie hierover vindt u op uw verwijsbrief.  Tijdens uw telefonische aanmelding wordt direct met u gekeken wanneer een eerste afspraak gepland kan worden. Indien u wilt overleggen of u aan het juiste adres bij mij bent, kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier op de website.

Helaas kan ik geen zorg bieden aan crisisgevoelige cliënten en cliënten met verslavingsproblematiek, agressieproblematiek of delictgedrag, persoonlijkheidsproblematiek, een psychotische stoornis, eetproblematiek of bipolaire problematiek. Tenslotte is behandeling niet mogelijk indien cliënten zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands.

Locatie

Stationsweg 71, 6711 PL Ede

Telefoonnummer

0318-220408

Telefonische bereikbaar

Ma, di, do en vr 9:00 – 17:00.

Buiten kantooruren kunt u in geval van crisis contact opnemen met de huisartsenpost.